Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết – THPT Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 12 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT – THPT VĨNH YÊN – VĨNH PHÚC

Đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc bao quát được kiến thức của lớp 10, 11, 12. Vì vậy, đề thi môn Toán Lớp 12 của trường THPT Vĩnh Yên giúp học sinh rèn luyện được kĩ năng và phương pháp làm bài. Đồng thời, đề thi còn giúp cho các em làm quen với dạng đề thi THPT Quốc gia 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết – THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước

Đề thi môn Toán 12 và Đáp án chi tiết – THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

  • Trích dẫn một số câu hỏi từ Đề thi môn Toán Lớp 12 của THPT Vĩnh Yên:

Câu 2: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

  1. 10
  2. 12
  3. 8
  4. 20

Câu 9: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  1. Một đường thẳng vuông góc với một trong 2 đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.
  2. Hai đường thẳng cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì song song với nhau.
  3. Một đường thẳng vuông góc với một trong 2 đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.
  4. Hai đường thẳng cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì vuông góc với nhau.