15 điều cần nhớ khi bán hàng cho khách

15 điều cần nhớ khi bán hàng cho khách

1. Bán cho khách lạ, cần lễ phép.

2. Bán cho khách quen, cần nhiệt tình.

3. Bán cho khách đang gấp, cần phải nhanh.

4. Bán cho khách mua từ từ, cần kiên nhẫn.

5. Bán cho khách có tiền, cần cho họ thấy sự cao quý.

6. Bán cho khách ít tiền, cần cho họ thấy sự thực tế.

7. Khách theo mốt, bán cho họ sự thời thượng.

8. Khách chuyên nghiệp, bán cho họ sự chuyên nghiệp.

9. Khách hào phóng, bán cho họ sự trượng nghĩa.

10. Khách keo kiệt, bán cho họ lợi ích.

11. Khách thích hưởng thụ, bán cho họ sự phục vụ.

12. Khách thích hư vinh, bán cho họ sự vinh dự.

13. Khách hay bắt bẻ, bán cho họ sự tỉ mỉ.

14. Khách hiền lành, bán cho họ sự đồng cảm.

15. Khách còn do dự, bán cho họ sự đảm bảo.